Aktualitások
Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.757/2017. számú, bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránt indult ügyben hozott döntéséről
A jogerős ítélet elutasította a felperesek keresetét, amely a Ptk. 349. § (1) és (3) bekezdései, valamint a 339. § (1) bekezdése alapján bírósági jogkörben okozott kár megtérítése címén 15.519.535.000 forint megfizetésére irányult. A felperesek ...
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv. IV. 20.900/2017 számú ügyben, a büntető eljárásról való tudósítás alapvető szabályai tárgyábaN
A mai napon a Kúria hatályában fenntartotta a felperes (volt magas rangú rendőrtiszt) keresetét az ellene (is) folyamatban lévő büntető eljárásról szóló tudósítások kapcsán nagyobb részben elutasító jogerős részítéletet. ...
Tájékoztató a Kúria tárgyaláson meghozott Mfv.II.10.321/2017/12. számú határozatáról közszolgálati jogviszony rendeltetésellenes és az egyenlő bánásmód tilalmába ütköző megszüntetése tárgyában
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a peres felek között 2002. április 15-étől állt fenn határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, melynek keretében a felperest jogi végzettséggel rendelkező közbeszerzési biztosként foglalkoztatták főtanácsosi besorolási fokozatban ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.335/2017. számú elvi jelentőségű ügyéről szolgálati viszony bűncselekmény elkövetése miatti megszüntetéséről és utóbb a vád alóli felmentésről
A másodfokú bíróság 2011. december 8-án kelt ítéletével a hivatásos szolgálati viszonyban álló felperest bűnösnek mondta ki két rendbeli hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntettében és ezért halmazati büntetésül egy év hat hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztette ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.059/2017. számú ügyről vezető állású munkavállaló kártérítési felelőssége tárgyában
A felperes 2006. szeptember 1-től állt határozatlan idejű munkaviszonyban az alperesnél, 2011. július 26-tól ügyvezető igazgató munkakörben dolgozott ...
Tájékoztató a Kfv.VI.37.418/2017. számú kisajátítási tárgyú ügyben
Az osztatlan közös tulajdonban álló visszamaradó ingatlan kisajátítását valamennyi tulajdonostársnak kérnie kell, tulajdoni hányad kisajátításának nincs helye ...
Eredmények és tervek - A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer az ítélkező munka támogatásában
Szakkönyvtári seregszemle 2018 címmel szervezett szakmai konferenciát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciója. A KSH Könyvtárában 2018. március 6-án megtartott tanácskozáson a Kúria is képviseltette magát, a konferenciát immár harmadik alkalommal rendezték meg ...
Kónya István: Az új büntetőeljárási kódex grandiózus alkotás
Az idén júliusban életbe lépő új büntetőeljárásról szóló törvény (Be.) alapvető rendelkezéseiről, az eljárások gyorsaságának és hatékonyságának célul kitűzött javulásáról beszélt a Kúria elnökhelyettese a Rádió Orientnek adott interjújában. Dr. Kónya István az Emberi Méltóság Tanácsának műsorában ismertette az eljárási kódexszel kapcsolatos legfontosabb változásokat 2018. március 12-én. ...
Tájékoztató a Pfv.V.20.582/2017/11. számú ügyben, érdemi döntés hiánya ún. eshetőleges kereset esetén
A felperes egy sportlétesítmény kivitelezésére kötött vállalkozási szerződésben vállalt munkálatok szünetelése idején felmerült állagmegóvási és őrzés-védelmi költségeinek megtérítését kérte. Keresetét az I. rendű – IX. rendű alperesekkel szemben ...
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv. IV. 20.602/2017 számú ügyben, fizetett szabadság tárgyában
Az uniós jog helytelen alkalmazásával magánszemélynek okozott kárért a Magyar Állam csak kivételesen, meghatározott feltételek mellett tartozik helyt állni. A fizetett szabadság lehetőségétől való megfosztás sérti a magánélethez fűződő ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK