Aktualitások
Természeti és környezeti értékek megóvásának nemzetközi jogi kérdései
Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2018. szeptember 12-14-én részt vett az Európai Környezetjogi Fórum Comóban tartott éves konferenciáján. ...
Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről
A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.530/2017. számú ügyben hozott döntés elvi tartalma: vezető állású munkavállaló munkaszerződésének azon rendelkezése, hogy a munkáltató a visszahívást nem köteles indokolni, azonnali hatályú felmondásként értékelendő visszahívásra nem vonatkozhat ...
Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről
A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.334/2018. számú ügy döntésének elvi tartalma: I. az azonnali hatályú felmondásban az Mt. 78. § (1) bekezdés a) és b) pontjának egyidejű megjelölése önmagában nem jelenti az intézkedés jogellenességét. A jognyilatkozatot ilyen esetben is tartalma szerint kell elbírálni, azt a bíróság minősíti ...
A Kúria közleménye az európai bíróság devizahiteles pereket érintő döntésével kapcsolatban
Az Európai Unió Bírósága 2018. szeptember 20-án ítéletet hozott az I.T. és pertársa által az egyik magyarországi bank és pertársa elleni perben a Fővárosi Ítélőtábla által előterjesztett előzetes döntéshozatali kérelemben (C-51617. sz. ügy) feltett kérdések tárgyában. ...
Vajas Sándor az Országos Bírósági Hivatal új elnökhelyettese
Dr. Áder János köztársasági elnök 2018. szeptember 15-ével dr. Vajas Sándort nevezte ki az Országos Bírósági Hivatal (OBH) új elnökhelyettesévé. A mátészalkai születésű ...
Vizsgálnia kell a bíróságnak a kisajátítási ügy alapvető kérdéseit
Közlemény a Kúria Kfv.II.37.680/2017/5. számú jelentős döntéséről:
Súlyos, az ítélet hatályon kívül helyezését előidéző ok, ha a bíróság alapvető kérdések - köztük a semmisség - vizsgálatát elmulasztja ...
Elővásárlási jog jogszerű gyakorlásának vizsgálatáról
Közlemény a Kúria Kfv.II.37.220/2017/8. számú jelentős döntéséről:
A földforgalmi ügyben az elővásárlási jog jogszerű gyakorlása vizsgálatába beletartozik, hogy az eladók a vételi ajánlatot közvetlenül közölték-e a társtulajdonossal ...
Kónya István: „A védekező cselekmény egyetlen kritériuma a szükségesség”
A jogos védelem törvényi szabályozásáról, jogtörténeti fejlődéséről és az ezzel kapcsolatos bírói gyakorlatról beszélt a Kúria elnökhelyettese a Karc FM rádiónak adott interjújában 2018. szeptember 16-án. Dr. Kónya István a Bírósági Akták című műsorban rámutatott a jogos védelem és az önvédelem közötti jelentős különbségekre is. A legfőbb bírói fórum helyettes vezetője több kúriai döntés kapcsán emlékeztetett, a jogtalan támadó viseli a jogtalan támadás minden kockázatát ...
Tájékoztató szabadalom megsemmisítése iránt indult ügyben hozott döntésről a Kúria Pfv.IV.21.504/2017/11. számú ügyében
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az ellenérdekű felek által indított eljárásban hozott határozatával megsemmisítette a kérelmező javára oltalom alatt álló „Pirazolo-pirimidinon származékok impotencia kezelésére” című szabadalmat. Az elsőfokú bíróság végzésével az SZTNH határozatát megváltoztatta és az ellenérdekű feleknek a szabadalom megsemmisítése iránti kérelmeit elutasította, valamint az ellenérdekű felek megváltoztatási kérelmeit is elutasította ...
Két kollégiumi véleményt fogadott el a Kúria a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma (KMK) 2018. szeptember 17-én rendes soros ülésén megtárgyalta a földforgalmi ügyek egyes kérdésiről szóló kollégiumi véleménytervezetét, valamint a munkáltató egészségkárosodásáért fennálló kártérítési felelősségének összegszerűsége kérdéseit tartalmazó kollégiumi véleményt ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENTANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK