Például 03/22/2018
Például 03/22/2018

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.757/2017. számú, bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránt indult ügyben hozott döntéséről

A jogerős ítélet elutasította a felperesek keresetét, amely a Ptk. 349. § (1) és (3) bekezdései, valamint a 339. § (1) bekezdése alapján bírósági jogkörben okozott kár megtérítése címén 15.519.535.000 forint megfizetésére irányult.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv. IV. 20.900/2017 számú ügyben, a büntető eljárásról való tudósítás alapvető szabályai tárgyábaN

A mai napon a Kúria hatályában fenntartotta a felperes (volt magas rangú rendőrtiszt) keresetét az ellene (is) folyamatban lévő büntető eljárásról szóló tudósítások kapcsán nagyobb részben elutasító jogerős részítéletet.

Tájékoztató a Kúria tárgyaláson meghozott Mfv.II.10.321/2017/12. számú határozatáról közszolgálati jogviszony rendeltetésellenes és az egyenlő bánásmód tilalmába ütköző megszüntetése tárgyában

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a peres felek között 2002. április 15-étől állt fenn határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, melynek keretében a felperest jogi végzettséggel rendelkező közbeszerzési biztosként foglalkoztatták főtanácsosi besorolási fokozatban. Munkáját a jogi végzettségű biztosokból és szakmai biztosokból álló K. D.-ben végezte, a munkaköréhez előírt képzettséggel, végzettséggel rendelkezett. Nagy szakmai tapasztalattal, gyakorlattal bírt, munkáját megfelelően látta el, annak elismeréseként többször jutalomban részesült.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.335/2017. számú elvi jelentőségű ügyéről szolgálati viszony bűncselekmény elkövetése miatti megszüntetéséről és utóbb a vád alóli felmentésről

A másodfokú bíróság 2011. december 8-án kelt ítéletével a hivatásos szolgálati viszonyban álló felperest bűnösnek mondta ki két rendbeli hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntettében és ezért halmazati büntetésül egy év hat hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztette.
Az ítélőtábla a 2012. május 30-án kelt jogerős ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, a felperes terhére megállapított bűncselekményt két rendbeli vesztegetés bűntettére módosította.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.059/2017. számú ügyről vezető állású munkavállaló kártérítési felelőssége tárgyában

A felperes 2006. szeptember 1-től állt határozatlan idejű munkaviszonyban az alperesnél, 2011. július 26-tól ügyvezető igazgató munkakörben dolgozott.
A felperes 2012. május 8-án az alperes munkavállalói javára egészségbiztosítási szerződést kötött. A szolgáltatás éves díja 6.384.424 forint volt, amelynek első részletét a felperes 2012. május 15-én, a fennmaradó 3.192.212 forintot pedig 2012. november 30-án utalta át a biztosítónak. Az alperes, illetve annak alapítója és tulajdonosa az egészségbiztosítási szerződés megkötéséről és a pénzek átutalásáról nem tudott.

Oldalak