Például 03/22/2018
Például 03/22/2018

Eredmények és tervek - A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer az ítélkező munka támogatásában

Szakkönyvtári seregszemle 2018 címmel szervezett szakmai konferenciát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciója.  A KSH Könyvtárában 2018. március 6-án megtartott tanácskozáson a Kúria is képviseltette magát, a konferenciát immár harmadik alkalommal rendezték meg.

A rendezvény az elmúlt évekhez hasonlóan lehetőséget biztosított a szakkönyvtárügy aktuális kérdéseinek megvitatása, illetve az egyes szakkönyvtárak, szakkönyvtártípusok helyzetének és eredményeinek bemutatására.

Kónya István: Az új büntetőeljárási kódex grandiózus alkotás

Az idén júliusban életbe lépő új büntetőeljárásról szóló törvény (Be.) alapvető rendelkezéseiről, az eljárások gyorsaságának és hatékonyságának célul kitűzött javulásáról beszélt a Kúria elnökhelyettese a Rádió Orientnek adott interjújában. Dr. Kónya István az Emberi Méltóság Tanácsának műsorában ismertette az eljárási kódexszel kapcsolatos legfontosabb változásokat 2018. március 12-én.

Tájékoztató a Pfv.V.20.582/2017/11. számú ügyben, érdemi döntés hiánya ún. eshetőleges kereset esetén

A felperes egy sportlétesítmény kivitelezésére kötött vállalkozási szerződésben vállalt munkálatok szünetelése idején felmerült állagmegóvási és őrzés-védelmi költségeinek megtérítését kérte. Keresetét az I. rendű – IX. rendű alperesekkel szemben úgy terjesztette elő, hogy elsődlegesen az I. rendű, míg a kereset vele szembeni alaptalansága esetén sorrendben a II. rendű, majd III. rendű és őket követő alperesek marasztalását kérte.

Az elsőfokú bíróság az I. rendű alperest marasztalta a kereset szerint. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv. IV. 20.602/2017 számú ügyben, fizetett szabadság tárgyában

Az uniós jog helytelen alkalmazásával magánszemélynek okozott kárért a Magyar Állam csak kivételesen, meghatározott feltételek mellett tartozik helyt állni. A fizetett szabadság lehetőségétől való megfosztás sérti a magánélethez fűződő személyiségi jogot

A Kúria hatályában fenntartotta a felperes keresetét elutasító jogerős ítéletet.

Oldalak