Például 03/19/2018
Például 03/19/2018

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.120/2017. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 1975. szeptember 15-étől állt az alperes jogelődjénél és az alperesnél alkalmazásban.  A felperes a M.K. szervezeti egységben dolgozott, melynek vezetője A.Z. minőségügyi igazgató volt, aki 2014. novemberében a kitűzött létszámracionalizálás megtervezésekor a felperest jelölte meg olyan munkavállalóként, akinek a munkáját hiányolni tudja. Az alperes 2014. december 17-én közölt felmondással 11 másik munkavállaló mellett a felperes munkaviszonyát is megszüntette. Egyedül a felperes volt védett korú, mely körülményről az alperesnek tudomása volt.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.034/2017. számú ügyről felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2003. november 10-étől állt az alperes alkalmazásában utasbiztonsági ellenőr munkakörben. A RDFSZ-nek, majd két szakszervezet egyesülésével létrejött LESZ alelnöke lett. A felperes 2009. óta az utasbiztonsági ellenőri feladatai alól mentesülve kizárólag függetlenített szakszervezeti tisztségviselőként járt el. 2009. október 20-án a LESZ elnöke bejelentette a munkáltató részére, hogy az 1992. évi XXII. tv.  (régi Mt.)  28. §-a alapján 28 főt illet védettség, közöttük a felperest is.Az alperes 2012. július 5-én megkereste a LESZ elnökét, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.144/2017. számú ügyről munkaviszony megszüntetése tárgyában

A felperes szakápolóként állt az alperes alkalmazásában, amikor 2011. október 18-án úti balesetet szenvedett és keresőképtelenné vált. Ezt követően 2012. júliusában egy hónapot dolgozott, majd újból keresőképtelen lett és 2013. augusztusáig baleseti táppénzben részesült. 2013. szeptemberében és október 1-jétől 27-éig terjedő időszakban szabadságon volt, ezt követően munkába állt. Munkaviszonyát az alperes 2014. január 9-én kelt felmondásával szüntette meg.

TÁJÉKOZTATÓ a Kúria Bfv.I.1.090/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

A polgári (hagyatéki) ügyben felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette és a felbujtóként elkövetett intellektuális közokirat-hamisítás bűntette valóságos anyagi halmazatban áll egymással.

A járásbíróság az ítéletében bűnösnek mondta ki II. rendű és III. rendű terheltet felbujtóként elkövetett hamis tanúzás bűntettében [Btk. 272. § (1) bekezdés, (2) bekezdés c) pont, (5) bekezdés 1) tétel] és felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében [Btk. 342. § (1) bekezdés c) pont], melyet a törvényszék minősítés tekintetében helybenhagyott.

Oldalak