Például 03/19/2018
Például 03/19/2018

Döntött a Kúria az NVB elnökét érintő összeférhetetlenségről szóló indítványról

Tájékoztató a Kúria Kvk. II.37.220/2018. számú választási ügyben meghozott döntéséről: A Kúria 2018. február 28-án helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság 127/2018. számú, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke összeférhetetlenségének megállapítása iránti indítványt elutasító határozatát.

Tájékoztató a Pfv.V.20.095/2017/4. számú egyedi ügyben

Kártérítési igények esetén a károsultnak kell bizonyítania a kártérítési felelősség szükségképpeni feltételeit.

A felperes többször módosított keresetében bűncselekménnyel okozott kár jogcímén kérte az I. rendű és a II. rendű alperesek kártérítés megfizetésére való kötelezését.

A felperes kereseti kérelmét arra alapította, hogy a (jelen perben nem álló) korábbi munkavállalója tettesi minősége mellett az alperesek felelősségét bűnsegédként folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette miatt büntetőbíróság jogerősen megállapította.

Tájékoztató a Kúria M.II. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.II.10.222/2017. számú ügyről a kormánytisztviselői felmentéshez kapcsolható járandóságok megfizetése tárgyában

Ha a munkáltató egyoldalú kinevezés-módosítása miatt a kormánytisztviselő a felmentését kéri, nemcsak a felmentéssel közvetlenül összefüggő, hanem a felmentéshez kapcsolható valamennyi járandóságot a kinevezés-módosítást megelőző illetménnyel kell elszámolni [2010. évi CXXII. törvény 19/D. § (2) bekezdés, 2011. évi CXCIX. törvény 48. § (8) bekezdés].

Kisgyermek ellen elkövetett szexuális erőszak bűntettét állapította meg a Kúria

Tájékoztató a  Kúria Bhar.I.1.018/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: Az elkövetőnek a nyolc éves sértett sérelmére elkövetett – fizikai erőszak és fenyegetés nélküli – nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni cselekménye kizárólag a Btk. 197. § (2) bekezdésében írt speciális alapeset szerint minősül.

Járművezetés tiltott átengedése tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.964/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: Nem valósul meg a járművezetés tiltott átengedésének bűntette pusztán azáltal, hogy a személygépkocsi tulajdonosa beszáll és tovább utazik abban a járműben, amelyet ittas élettársa már megelőzően is ittasan vezetett.

Oldalak