Például 09/26/2018
Például 09/26/2018

Változott a Kúria 2018-as ügyelosztási rendje

A Kúria 2018. szeptember 4. napjával bírói kinevezésre és tanácselnöki beosztásra tekintettel módosította a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium ügyelosztási rendjét. A módosítás a Kúria önkormányzati (IV-es) és népszavazási ügyekben eljáró (VII-es) tanács összetételét érintette. A módosított ügyelosztási rend a Kúria honlapján olvasható: http://kuria-birosag.hu/hu/szabalyzat. Az ügyelosztás érvényesítése biztosítja az eljárási rendben rögzített kizárási szabályok érvényesülését.

Budapest, 2018. szeptember 5. 

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.518/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, a csalás megállapításának feltételei tárgyában

I. A járásbíróság a terheltet bűnösnek mondta ki 50 rendbeli csalás bűntettében, 10 rendbeli csalás vétségében és más bűncselekményekben. Ezért őt – halmazati büntetésül – 5 év 8 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, 6 év közügyektől eltiltásra és 4 év utazásszervezési tevékenység foglalkozástól eltiltásra ítélte azzal, hogy a szabadságvesztés kétharmad részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra.

A magyar jogban nem ismert feltételhez kötött külföldi szabadítás is feltételes szabadságra bocsátásnak tekintendő, s ha tartama annál rövidebb, nem hosszabbítható meg egy évre, tájékoztató a Kúria Büntető Kollégium Bfv.II.446/2018. ügyének határozatáról

I. A járásbíróság végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a terheltet. A másodfokon eljárt törvényszék mellőzte a végrehajtást felfüggesztő rendelkezést.
A terheltet az osztrák bíróság a 2014. július 9. napján jogerős ítéletével 2 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte. A külföldi ítélet érvényét a törvényszék a 2015. szeptember 24-én jogerős végzésével 2 év 6 hónap börtönbüntetésként ismerte el.

Tájékoztató a Kúria Büntető Kollégiuma Bfv.I.299/2018. számú ügyében hozott határozatáról

A hatályos Be. már nem tartalmaz a Btk. 403. §-a szerinti számvitel rendje megsértésének bűncselekményét illetően a bíróság összetételére vonatkozó különleges – az Országos Bírósági Hivatal elnöke általi kijelölésen alapuló – követelményt, ahogy egyébként nincs ilyen rendelkezés a korábbi Be. 17. §-ában felsorolt egyéb bűncselekmények kapcsán sem. Így az adott ügyben a hatályos Be. 608. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés az ilyen kijelölés hiánya miatt nem állapítható meg.

Tájékoztató nem vagyoni kártérítés tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.445/2017. számú ügyről

A munkavállaló 2012. április 16-ától állt az alperes alkalmazásában tehergépkocsi vezetőként. A munkavállaló 2012. júniusában közúti balesetet szenvedett, melynek következtében a helyszínen életét vesztette. A szakvélemény szerint a legkisebb fékezettség mértékénél több mint 50 %-kal alacsonyabb volt a fékezettségi érték, amely jelentős hiány, ezért a jármű ebben az állapotában nem közlekedhetett volna. A szakvélemény rögzítette, hogy a hiányosságok a jármű elégtelen karbantartására vezethetők vissza.

Oldalak