Például 03/19/2018
Például 03/19/2018

Másodfokú ítélet hatályon kívül helyezése

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.396/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: A súlyosítási tilalom – a Be. 405. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel – a Be. 405. § (1) bekezdése alapján érvényesül a megismételt másodfokú eljárásban is, ha arra a terhelt javára kezdeményezett felülvizsgálati eljárásban elrendelt hatályon kívül helyezés alapján kerül sor.

Megtartható-e a tárgyalás, ha a terhelt nem tudta átvenni az idézést? - Döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.420/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: A terhelt távollétében nem tartható meg a másodfokú nyilvános ülés, ha arra a terhelt megidézése a lakcíméről történt, de az azt tartalmazó postai küldeményt egészségi állapota miatt nem tudta átvenni, és állapotáról a bíróságot nem is volt lehetősége értesíteni. A nyilvános ülés megtartása ez esetben akkor is a határozat feltétlen hatályon kívül helyezéséhez vezet, ha az idézés szabálytalansága a bíróságnak nem felróható.

Tájékoztató a Kúria tárgyaláson elbírált Mfv.II.10.051/2017. számú ügyéről a kormánytisztviselői kinevezés-módosítás jogellenességének tárgyában

Amikor a munkáltató egyoldalú nyilatkozatával szünteti meg a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát, nem minden esetben biztosít a jogszabály mérlegelési lehetőséget számára, a törvényben felsorolt esetekben kötelezővé teszi a felmentő intézkedés megtételét. Ezen kötelező felmentési okok közé tartozik az az eset is, amikor a kormánytisztviselő a kinevezése egyoldalú módosítása miatt a törvényen biztosított öt munkanapon belül felmentését kéri és kérelmére kerül sor a jogviszony megszüntetésére.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.042/2017. számú ügyről jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2007. április 24-én létesített határozatlan időre munkaviszonyt az alperesnél raktáros munkakörre. Munkaszerződésének 7. pontja szerint a távollétének indokát köteles a munkáltatónál haladéktalanul és rövid úton bejelenteni. A munkavállaló távollétét hivatalos irattal annak kiállításától számított 3 napon belül köteles igazolni. A felperes 2015. január 29-étől ismételten keresőképtelen lett, betegszabadsága 2015. február 18-án járt le, azonban ezt követően is keresőképtelen volt.

Oldalak