Például 06/19/2018
Például 06/19/2018

Tájékoztató a Kúria Pfv.II. 21.892/2011. számú ügyében hozott döntéséről

A 2002-ben házasság felbontása és járulékai iránt indított perben a felperes 2003-ban terjesztette elő a házassági vagyonjogi igények rendezése iránti keresetét, amelyet az alperes viszontkeresetében maga is érvényesített. A felek közös tulajdonában lévő ingatlan valós tulajdoni hányadainak megállapítása érdekében a bíróságok 1980-ra visszamenően folytattak le bizonyítást, amikor a házastársak – mindkét oldalról szülői támogatással és közös hitelfelvétellel – azt a lakást szerezték, amelynek helyébe a perbeli ingatlan lépett.

Tájékoztató az I. r. alperes felülvizsgálati kérelméről

Az I. r. alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria rész- és közbenső ítéletével a jogerős rész- és közbenső ítélet felülvizsgálattal nem támadott rendelkezését nem érintette, felülvizsgálattal támadott rendelkezését részben hatályon kívül helyezte, az elsőfokú rész- és közbenső „részítéletet” részben megváltoztatta, és a felperesnek a 2008. január 1. napját követő szerződésszegésből eredő kártérítés iránti keresetét az I. r. alperessel szemben is elutasította. Egyebekben a jogerős közbenső ítéletet hatályában fenntartotta.

Dr. Darák Péter, Dr. Kónya István és Dr. Orosz Árpád a JeMA tudományos konferenciáján

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke részt vett, és felszólalt 2012. április 18-án a Jogesetek Magyarázata (JeMA) c. lap tudományos konferenciáján, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán "A bírói jog térnyerése a magyar jogrendben - a "precedensek" szerepe a magyar joggyakorlatban" címmel rendeztek.

Oldalak