Például 03/19/2018
Például 03/19/2018

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.198/2017. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2011. június 1-jétől állt az alperes alkalmazásában könyvelőként havi 190.000 forint munkabér mellett. Az alperesnél való elhelyezkedését megelőzően, gyermeke megszületése előtt emberi reprodukciós eljárásban vett részt, melynek során négy TB által támogatott beavatkozást hajtottak rajta végre. 2012. novemberében jelezte a vezérigazgatónak, hogy ismételten gyermeket kíván vállalni, és mivel természetes úton ezúttal sem járt sikerrel, emberi reprodukciós eljárást tervez.

Összefoglaló az átmeneti bányászjáradék megállapítása tárgyában hozott Mfv.III.10.057/2017/7. számú határozatról

Az alperes elutasította a felperes által 2015. február 12-én előterjesztett, átmeneti bányászjáradék megállapítására irányuló igénybejelentést. A másodfokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot – a Tny. 37. § (1) bekezdése, 22/A. § (2) bekezdése, 95. § (8) bekezdése, a Tbj. 2007-2011 között hatályos 25. §-a, 4. § f) pontja, a 2012. január 1-től hatályos 4. § f) pontja és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Btv.) 49/B. § (1) bekezdése alkalmazásával – helybenhagyta. A határozat indokolása szerint a felperes 2007. június 14-től 2011.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.061/2017. számú ügyről írásbeli figyelmeztetés hatályon kívül helyezése tárgyában

A felperesek hosszabb idő óta az alperessel, illetve annak jogelődjével állnak munkaviszonyban autóbusz-vezető munkakörben. Tagjai a Sz. A. K. Szakszervezetnek. A szakszervezet 2015. szeptember 21-ére ún. fekete pólós demonstrációt hirdetett azon célból, hogy kikényszerítse a M.N.V. Zrt-től a szakszervezetekkel való tárgyalást a három éves bérrendezési program keretében. A demonstrációra történő felhívás a felperesek munkahelyén a hirdetőtáblán megjelent. Az alperes vezérigazgatója 2015.

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.044/2017/4. számú egyedi ügyben perújítási kérelem elbírálásával kapcsolatos döntéséről

A perújító felperes az alapperben újítási és találmányi díj iránti igényt érvényesített a volt munkáltatójával, a perújított alperessel szemben. A keresetét – egyebek mellett – arra alapította, hogy újításainak és szolgálati találmányainak hasznosítását a perújított alperes egy külföldi székhelyű társaság előnyös piaci helyzetének fenntartása érdekében mellőzte, és engedélyezte a találmányoknak e társaság általi hasznosítását.

Oldalak