Például 06/19/2018
Például 06/19/2018

Tájékoztató kártérítés megfizetése tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.338/2017. számú ügyről

A felperes kéményseprőként állt az alperes alkalmazásában. A baleset napján kéménytisztítási feladatokat végzett sormunkaként önállóan, melynek során egy lakáson belül található padlásfeljáróhoz ment, ahol már a házilagos készítésű egyágú falétra elő volt készítve a falnak támasztva. A helyiség laminált lappal burkolt, a létrán csúszásgátló vagy kiakasztó nem volt. A felperes a padlásra lépett volna, amikor a létra kicsúszott alóla, és közel 3 méter magasságból a talajra zuhant. Az orvosi vizsgálatok a bal láb sarok és lábszárcsontjának törését állapították meg.

Tájékoztató munkáltatói felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.323/2017. számú ügyről

A felperes 1976. augusztus 23-ától állt munkaviszonyban az alperesnél, az MRP Szervezet közgyűlése 2013. november 4-én igazgatósági taggá választotta. A felperes közvetlen felettese 2015. július 20-án egy négyszemközti megbeszélésen közölte a felperessel, hogy felmondást kell átadnia a részére. A felperes a felmondását átvette, elolvasta, majd közölte, hogy azt nem veszi át, és az MRP Szervezetben viselt tisztségére tekintettel munkajogi védelem alatt áll. Ekkor a felettese telefonon felhívta az alperes HR vezetőjét, aki azt tanácsolta, hogy a felmondást ne adja át. A felperes 2015.

Tájékoztató kormánytisztviselői jogviszony jogellenes megszüntetése tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.275/2017. számú ügyről

A döntés elvi tartalma:
I. A jogviszonyt megszüntető intézkedés jogellenes, ha a munkáltató hiteltérdemlően nem tudja bizonyítani, hogy az egyenlő bánásmód követelményét betartotta vagy adott esetben azt nem volt köteles betartani.
II. A vallási meggyőződésen alapuló hátrányos megkülönböztetés akkor is megvalósulhat, ha azon dokumentumokat (pl. biblia oktatói végzettséget igazoló főiskolai oklevél), amelyekből a vallási hovatartozásra lehet következtetni, a munkavállaló saját elhatározásából, maga adja át a munkáltatónak (2003. évi CXXV. tv. 8. §, 19. §).

Mikor felelős a munkáltató a munkavállalónak okozott egészségkárosodásért? – sajtó-háttérbeszélgetés

A munkáltató egészségkárosodásért fennálló kártérítési felelősségének egyes kérdéseit vizsgálta joggyakorlat-elemző csoport a Kúrián. A szakértői grémium vezetője, dr. Tallián Blanka a Kúria tanácselnöke sajtó-háttérbeszélgetés keretében számolt be újságíróknak a vizsgálat és elemzés részleteiről, az eredményekről és javaslatokról 2018. május 10-én a Kúria Bírói Klubjában.

Oldalak