Például 03/19/2018
Például 03/19/2018

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.068/2017/4. számú, munkaerő-kölcsönzés tárgyában született ítéletről

A felperes 2014. március 13-tól állt munkaerő-kölcsönzés céljából, határozatlan idejű munkaviszonyban az alperessel, amely alapján 2014. április 1-jétől a kölcsönvevő budapesti telephelyére került kikölcsönzésre automata gépkezelő munkakörbe. A munkaszerződés mellékletét képező Tájékoztató 3. pontja előírta, hogy a munkavállalót a munkaszerződésben megállapított alapbére, továbbá a kölcsönvevő munkarendjének, a törvényi előírásoknak és a hatályos Kollektív Szerződésnek megfelelően műszakpótlék, valamint a 4.

Összefoglaló a határon átnyúló munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenység munkaügyi ellenőrzése tárgyában hozott Mfv.III.10.003/2017/5. számú határozatról

Az elsőfokú közigazgatási szerv a felperes telephelyén tartott munkaügyi ellenőrzés eredményeként határozatával megállapította, hogy a felperes és a lengyel munkavállaló között 2012. április 2-tól munkaviszony állt fenn, kötelezte, hogy a munkavállalót a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szabályai szerint foglalkoztassa, tegyen eleget a munkaviszony létesítésével kapcsolatos, a NAV felé fennálló bejelentési kötelezettségének és – az Mt. 42. § (1) bekezdése és 44. §-a, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.). 16.

Összefoglaló a maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset miatt felmerült rehabilitációs járadék, valamint az ellátás folyósításáig kifizetett összeg megtérítése tárgyában hozott Mfv.III.10.013/2017/4. számú határozatról

Az alperes jogelődje 2010. február 22-én két határozatot hozott a biztosított 2002. július 30-án bekövetkezett, egészségkárosodását eredményező közúti balesete miatt felmerült társadalombiztosítási ellátások megtérítése tárgyában. Az első, a korábbi fizetési meghagyást módosító határozatban a sérült részére 2003. július 31. és 2009. július 31. között folyósított rokkantsági nyugdíj összegének 100%-a helyett az összeg 80%-a megtérítésére kötelezte a felperest; egyben a rokkantsági nyugdíj vonatkozásában fennálló megtérítési kötelezettségét 2009. augusztus 1-jétől megszüntette.

Kalas Tibor: A Kúria felkészült a választási jogorvoslattal együtt járó többletfeladatok ellátására

A Kúria választási jogorvoslattal összefüggő eljárásjogi és igazgatási feladatairól, valamint az új Közigazgatási perrendtartás szabályainak alkalmazásáról is beszélt a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium vezetője az InfoRádiónak adott interjújában 2018. február 8-án. Dr. Kalas Tibor a „Paragrafus” című jogi magazinműsornak nyilatkozott.

Oldalak