Például 09/26/2018
Például 09/26/2018

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.412/2018. számú határozatáról indokolási kötelezettség tárgyában

Az indokolási kötelezettség megsértése csak akkor eredményez felülvizsgálatot is megalapozó eljárási szabálysértést, ha a megtámadott határozat indokolása valamely tény- vagy jogkérdés kapcsán olyan mértékben hiányos, hogy abból nem állapítható meg, mire alapozta a bíróság a döntését

Összefoglaló a munkaviszony felmondással való megszüntetése tárgyában hozott Mfv.III.10.584/2017/4. számú határozatról

A felperes 2011. júniusától ügyvédjelölt munkakörben állt az alperes alkalmazásában. Az alperes a munkaviszonyt a 2014. március 13-án kelt felmondással, megszüntette, mert a felperes a munkáját – a felmondásban konkrétan megjelölt munkafeladatok kapcsán – pontatlanul, a munkáltatói utasításokat és az alkalmazandó jogszabályokat figyelembe nem véve végezte, illetve el sem végezte. A felperes keresetében – egyebek mellett – a jogellenes felmondás jogkövetkezményei alkalmazását kérte. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította.

Összefoglaló a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel való megszüntetése tárgyában hozott Mfv.III.10.689/2017/8. számú határozatról

Az alperes a 2000-től gazdasági igazgató, 2016. január 4-től fejlesztési referens munkakörben foglalkoztatott felperes közalkalmazotti jogviszonyát a 2016. szeptember 30-án kelt és közölt rendkívüli felmentéssel megszüntette. A felmentés indokolása szerint a felperes 2016. február 12-én az alperes nevében jogosulatlanul építési munkálatokat rendelt meg, amelynek elvégzéséről 2016. áprilisban szintén jogosulatlanul teljesítés igazolást állított ki.

Összefoglaló az öregségi nyugellátás alapjául szolgáló átlagkereset összegének megállapítása tárgyában hozott Mfv.III.10.561/2017/3. számú határozatról

A Tnyvhr. 14. § (11) bekezdése alapján az öregségi nyugellátást igénylő a rendelkezésben – nem kimerítő jelleggel – felsorolt okiratokkal bizonyíthatja azt is, hogy az átlagkereset számítás szempontjából releváns időszakban a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban rögzítettektől eltérő, magasabb összegű keresetet, jövedelmet szerzett.

Aki belenyugszik a halálos eredmény okozásának lehetőségébe, és annak elmaradását a véletlenre bízza, emberölés bűntettének kísérlete miatt felel akkor is, ha az eredmény bekövetkezésének valószínűsége az adott körülmények között csekély

Tájékoztató a Kúria Bhar.III.561/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

A törvényszék a 2017. március 30-án meghozott ítéletével a vádlottat az ellene emberölés bűntettének kísérlete [Btk. 160  § (1) bekezdése, valamint (2) bekezdés f) és i) pont] miatt emelt vád alól felmentette.

Az ügyészi fellebbezés alapján másodfokon eljárt ítélőtábla a 2018. január 30-án kelt  ítéletében a vádlottat bűnösnek mondta ki foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntettének [Btk. 165. § (1) bekezdés és (3) bekezdés I. tétel], és ezért 1 évi időtartamra próbára bocsátotta.

Oldalak